• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

Zarząd Ratownictwa Wodnego Sława zgodnie ze STATUTEM RWS Rozdział V § 18 punkt 4, a. zwołuje nadzwyczjne zebranie członków Ratownictwa Wodnego Sława w dniu 22.09.2019 roku, pierwszy termin godz. 12:00, drugi termin godz.12:15. Zebranie odbędzie się w bazie RWS ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23, 67-410 Sława.

Temat: 

1. Zmiany w zarządzie RWS

2. Zmiany w STATUCIE RWS

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Swierdzenie liczby członków uczestniczących w zebraniu

3. Wybór protokolanta

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad przez nadzwyczajne zebranie członków Ratownictwa Wodnego Sława

5. Przedstawienie zmian w zarządze RWS

6. Przedstawienie zmian w statucie RWS

7. Głosowanie nad wnioskiem przyjęcia zmian w zarządzie RWS

8. Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie.

9. Zakończenie zebrania.

07.09.2019 18:26

Rozumiem, że Ratownictwo Wodne Sława z racji swojej niewiarygodności nie zostało zaproszone do ćwiczeń, czy może były komandor który przetrzymuje prawie cały sprzet organizacji składającej się z kilku osób (mimo ciągłego udawania, że jest ich mnóstwo) nie chciał jak zwykle udosępnić sprzętu ? Proszę sobie zapamietać: 1. Rober Wagner nie jest od połtora roku komandorem Ratownictwa Wodnego Sława - na walnym zebraniu na którym było mnóstwo ważnych osób ze Wschowskiej elity (np. Tomasz Kłosowski) w głosowaniu nie został wybrany na komandora - nie zgodził sie z tą decyzją zabierając protokół z głosowania i do dzisiaj go nie oddał. 2. w KRS owego ratownictwa który powinien zostać zmieniony po tym zebraniu do dziś są osoby, które odeszły z organizacji z powodu częstych samowolnie podejmowanych decyzji przez człowieka dawno temu - jeszcze przed zebraniem z 2017 roku. 3. Robert Wagner oszukuje starostwo, policję i straż pożarną udając komandora - chce zagarnąć cały sprzęt który to ratownictwo posiada i w tym celu wprowadza zmiany w statucie - zmiany mogą byc wprowadzone tylko po ich przegłosowaniu, ale wystarczy poczytać statut żeby znaleźć punkty które się wykluczają a które zapewne znikną za jakś czas. 4. Wszelkie umowy, deklaracje i zobowiązania podpisane przez tago człowieka nie majaa mocy prawnej - więc przed jakimkolwiek podpisaniem proponuję skontaktować się z obecnym komandorem lub jego zastępcą (zainteresowanym podam nawet oficjalne numery telefonów)