• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

15-17 czerwca 2018 roku to termin tegorocznych zawodów, tradycyjnie już odbywających się w Bytomiu Odrzańskim. W tym roku patronat honorowy objął Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak. Czas zapoznać się z programem Pucharu i pobrać Formularz Zgłoszeniowy.

 

Zgłoszenia załogi do udziału w Pucharze należy dokonać na formularzu i przesłać pod wskazany adres w terminie ogłoszonym przez Ratownictwo Wodne Sława.

Formularz - IX Puchar

Załoga otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Pucharu.

Regulamin - IX Puchar

Załoga zgłaszająca swój udział w Pucharze zobowiązana jest opłacić koszty uczestnictwa w wysokości 150,00 od osoby, przelewem na konto: 

BGŻ nr: 60 2030 0045 1110 0000 0316 7530.

Załoga która dokonała przelewu na konto zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie przelewu Organizatorowi podczas rejestracji.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 25.05.2018r.

PROGRAM PUCHARU

15.06.2018r Piątek

Do godz. 16:00- przyjazd rejestracja zespołów.

Godz. 17:00 – uroczyste rozpoczęcie na rynku pod ratuszem, podniesienie bandery/ port.

Godz. 18:30 - start do I konkurencji – wyścig łodzi wiosłowych.

Godz. 19:30 - start do II konkurencji- rzut kołem i rzutką ratunkową.

Godz. 21:00 - start do III konkurencji - budowa wału przeciwpowodziowego

16-06-2018r Sobota

Godz.11:00 - start do IV konkurenci – podejmowanie zagrożonego przy użyciu łodzi motorowej.

Godz.12:00 - start do V konkurencji – holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z slalomem.

Godz.15:00 - start do VI konkurencji – podejmowanie tonącego z wody do łodzi wiosłowej..

Godz. 16:00 - start do VII konkurencji – manewrowanie łodzią motorową – slalom.

17-06-2018r Niedziela

Godz.10:00 - start do  VIII konkurencji – przeprawa. 

Godz.11:00 - start do  IX konkurencji - wiązanie węzłów .

Godz. 12:00- start do X konkurencji – pływanie w sprzęcie ABC

Konkurencja: pierwsza pomoc odbywać się będzie w trakcie trwania pucharu od piątku do niedzieli.

Godz. 13:30 - uroczystość zakończenia –wręczenia nagród.