• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

2019.04.14 działania z zakresu - wykonania zabezpieczeń miejsc lęgowy chronionych gatunków ptaków występujących w linii brzegowej i na wyspach Jeziora Sławskiego poprzez uprzątnięcie śmieci i odpadów niebezpiecznych w ramach projektu" Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska.

222

 

https://www.facebook.com/175290852890799/photos/pcb.681165358970010/681160582303821/?type=3&theater