• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

Obowiązujące akty prawne

Lp.

Ustawa / Rozporządzenie

1

Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

 


 

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 


 

2

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Poz. 460

- w sprawie uprawiania turystyki wodnej

3

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. dziennik Ustaw z dnia 2 lipca 2012r. Pozycja 747

- w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

4

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r

Dziennik Ustaw z dnia 9 marca 2012r. Pozycja 261

- w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny ,leki i artykuły sanitarne.

5

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r.

Dziennik Ustaw z dnia 19 marca 2012r.

- w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaku zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

6

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw z dnia 27 stycznia 2012r Pozycja 108

- w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

7

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r

Dziennik Ustaw

Nr 208, poz. 1240

- o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

8

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z    dnia 12 grudnia 2008r.

Dziennik Ustaw z dnia 29 grudnia 2008r.229.1537

- w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

9

Ustawa z dnia 8 września 2006r

- o Państwowym Ratownictwie Medycznym

10

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.

Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857,

z późnie. zm.2)

- o Żegludze Śródlądowej

11

Ustawa z dnia 7 września 1991r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

- o systemie oświaty

12

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 • Brzmienie od 1 lipca 2011 z późnie. zmianami.

- Prawo o stowarzyszeniach.