• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

Ratownictwo Wodne Sława ogłasza zapisy na szkolenie motorowodne na rok 2020, lista otwarta.

Koszt szkolenia teoretycznego, koszt 450,0 zł., koszty egzaminu 250,00 zł. Płatne na konto BGZ: BGŻ Nr: 60 2030 0045 1110 0000 0316 7530, z dopiskiem szkolenie motorowodne.

Dla osób spoza Sławy i okolic proponujemy możliwość zakwaterowania w ośrodkach wczasowych PCK lub Koliberek.

Miejsce baza RWS w Sławie

Wole miejsca - 1
 
Tematyka szkolenia:

1. Definicja małych statków żeglugi śródlądowej.
2. Budowa małych statków.
3. Podział małych statków ze względu na materiały konstrukcyjne kadłuba.
4. Podstawowe elementy konstrukcyjne kadłuba.
5. Parametry kadłuba.
6. Parametry statku.
7. Wypór.
8. Wyporność.
9. Nośność.
10. Środek ciężkości i wyporu.
11. Pływalność.
12. Stateczność statku.
13. Zwrotność.
14. Stateczność kursowa.
15. Pędniki i ich rodzaje.
16. Podział sterów.
17. Zjawiska zachodzące wokół strefy ruchu statku:
- opływ kadłuba,
- ruch falowy,
- strumień zaśrubowy,
- prąd nadążający.
18. Wpływ akwenu na manewrowanie statkiem:
- zjawisko przyssawania,
- wpływ wiatru,
- wpływ prądu wody.
19. Wpływ rozmieszczenia ładunku lub pasażerów na manewrowanie statkiem.
20. Wyposażenie statku i jego kadłuba:
- urządzenia sterowe,
- kotwice i urządzenia kotwiczne,
- wyposażenie cumownicze,
- sprzęt i środki ratunkowe,
- środki łączności,
- sprzęt nawigacyjny,
- sprzęt pokładowy.
21. Ogólne wiadomości o drogach wodnych i budownictwie wodnym – zarys locji śródlądowej:
- pojęcie dróg wodnych: rzeka, kanał, jezioro,
- dorzecze, zlewnia, dział wodny,
- stany wody, wodowskazy,
- głębokość, pomiary głębokości,
- przepływy,
- ogólny podział biegu rzeki, spadek,
- prędkość przepływu, prąd wody, nurt,
- erozja ruch rumowiska, formacje denne,
- budowle regulacyjne: tamy poprzeczne, tamy podłużne, opaski brzegowe, przetamowania,
- kanalizacja rzek,
- śluzy komorowe, podnośnie, pochylnie,
- kanały żeglugowe: kanały łączące, kanały boczne,
- sieć dróg wodnych w Polsce,
- szlak żeglowny, głębokość tranzytowa,
- oznakowanie szlaku żeglownego.
22. Ogólne wiadomości o silnikach spalinowych i mechanizmach pomocniczych:
- rodzaje silników stosowanych na małych statkach,
- rola mechanizmów pomocniczych,
- instalacje i zbiorniki,
- źródła energii.
23. Przepisy żeglugowe:
- sygnalizacja wzrokowa statków: przepisy ogólne, sygnalizacja statków w drodze, sygnalizacja statków na postoju,
- dźwiękowa sygnalizacja statków,
- dodatkowa sygnalizacja organów kontroli i straży pożarnej,
- znaki żeglugowe regulujące ruch na drogach wodnych,
- pojęcie dróg wodnych II i I kategorii,
- kierunek „w górę" i „w dół" na rzekach oraz akwenach przez które przepływają a także na kanałach i pozostałych drogach wodnych.
24. Zasady ruchu żeglugowego:
- zasady ogólne,
- mijanie,
- wyprzedzanie,
- kursy przecinające się,
- spotkania w wąskich przejściach,
- zawracanie,
- zakaz wchodzenia między statki zestawu holowanego,
- ruch równoległy,
- zasady ruchu promów,
- przejścia pod mostami oraz przez śluzy,
- zasady ruchu przy ograniczonej widzialności,
- inne wybrane zasady ruchu.
25. Wypadki żeglugowe.
26. Ratownictwo i udzielanie pomocy.
27. Zakaz zanieczyszczania dróg wodnych.
28. Kontrola i inspekcje.
29. Miejscowe przepisy żeglugowe.
30. Organizacja imprez na wodzie.
31. Rejony żeglugi.
32. Dokumenty małego statku.
33. Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych.
34. Urzędy żeglugi śródlądowej i regionalne zarządy gospodarki wodnej.