• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

W dniu dzisiejszym w bazie Ratownictwa Wodnego Sława nad jeziorem Sławskim, odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019, zwołane w trybie zwyczajnym. Swoją obecnością zaszczycił Komendant Powiatowy Policji we Wschowie mł. insp. Marek Halota, oraz Komendant Straży Miejskiej ze Sławy Komendant Jerzy Rudnicki. Podsumowano zakres prowadzonych działań. Nie zabrakło informacji o ilości interwencji, przeprowadzonych szkoleniach, spotkań z dziećmi, pokazach i ćwiczeniach.     

Zakładany efekt został osiągnięty.   

      NIE ODNOTOWANO WYPADKU ŚMIERTELNEGO NA KONTROLOWANYCH AKWENACH.   

Ten efekt to wspólna praca wszystkich służb pracujących na wodzie.

Zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę, wsparcie działań, wniesienie znaczącego wkładu na rzecz bezpieczeństwa na wodzie uhonorowano okolicznościowymi statuetkami.

Zarząd Ratownictwa Wodnego Sława w drodze głosowania otrzymał absolutorium za 2019 r.

Przyjęto plan pracy na rok 2020.

WP 20180420 005