• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

W bazie RWS dniu 19.06.2021 r obyło się zebranie sprwozdawczo wyborcze Ratownictwa Wodnego Sława za rok 2020. Gościem dzisiejszego zebrania był Jerzy Rudnicki Komendant Straży Miejskiej w Sławie.

Omówiono działlność minionego okresu / kadencji Przyjęto przedstawione sprawozdania - dzielając absolutorium ustępującemu zarządowi.

Wybrano nowe władze: 

Komisja rewizyjna: przewodniczący- Radek Stachowski, członek- Janusz Marcinów

Zarząd: komandor- Robert Wagner, wicekomandor- Andrzej Ostrowski, skarbnik- Grzegorz Juszczak

Omówiono i przyjęto program pracy na rok 2021.