• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png
 

OGŁOSZENIE 

RATOWNICTWO WODNE SŁAWA

Ogłasza nabór na szkolenia - ratownika wodnego,

rozpoczęcie szkolenia 01.05.2020 roku

Miejsce; Baza Ratownictwa Wodnego Sława, ośrodek PCK, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23

Warunki uczestnictwa

  • wiek; ukończony 18 rok życia,
  • wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu na ratownika wodnego i dostarczenie jej do biura w bazie Ratownictwa Wodnego Sława w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23, teren ośrodka PCK
  • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z pływania w pław i łodzią wiosłową.  
  • całkowity koszt szkolenia wraz z egzaminem 1200,00 zł.

dostarczenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w ratownictwie wodnym

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i przktycznym. Kandydat po zdaniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 601 689 999