• rws_header_right_1.png
  • rws_header_right_2.png
  • rws_header_right_3.png

spływ solny

Regulamin VII Spływu

„Szlak Solny Odra 2016”

I. Forma imprezy

    1. VII Spływ „Szlak Solny Odra 2016” jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej, związanej ściśle z rekreacyjnym nurkowaniem swobodnym.

   2. Celem Spływu jest ukazanie walorów rzeki Odry w sezonie wiosennym

       poprzez zabawę w ciekawej i oryginalnej formie.

   3. Cykl imprez związanych ze Spływem służy propagowaniu szeroko pojętej

        turystyki podwodnej.

II. Organizatorzy

     Organizatorem VII Spływu „Szlak Solny Odra 2016” jest Ratownictwo Wodne Sława

     Radzyń, Jeziorna 11, 67-410 Sława, przy współpracy z Urzędem Gminy Bytom Odrzański,

III. Miejsce i czas trwania

      Impreza pod nazwą VII Spływ „Szlak Solny Odra 2016” odbędzie się w dniu  10.04.2016 r.

-          Biuro spływu będzie w porcie kajakowym w Nowej Soli.

-          spływ rzeką Odrą odbywać się będzie na dystansie pomiędzy Bytomiem Odrzańskim / przeprawa promowa a przystanią kajakową w Nowej Soli.

-          Zakończenie spływu odbędzie się na przystani kajakowej w Nowej Soli

IV. Charakterystyka  imprezy         

            VII Spływ „Szlak Solny Odra 2016” to impreza cykliczna.

      -   celem spływu jest pokonanie wpław (zgodnie z zasadami uczestnictwa) w dowolnym czasie wyznaczonego przez organizatorów odcinka rzeki Odry. Start z wyznaczonego odcinka znajduje się w Bytomiu Odrzańskim – przeprawa promowa.

-          Spływ nie jest wyścigiem, w którym liczy się czas pokonania trasy oraz zajęte miejsce. To próba pokonania sił natury oraz własnych słabości w utrudnionych warunkach.

-    Po zakończeniu spływu przewidziany jest ciepły poczęstunek (herbata, kawa i grochówka)  

V.    Zasady uczestnictwa

-          uczestnikiem Spływu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca przynajmniej podstawowe uprawnienia nurkowe

-          w szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do uczestnictwa osobę nie posiadającą uprawnień nurkowych oraz osobą niepełnoletnią za zgodą opiekuna;

-          warunkiem wzięcia udziału w Spływie jest pisemne potwierdzenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią regulaminu imprezy oraz akceptacji jego warunków, umieszczone na karcie zgłoszeniowej imprezy;

-          uczestnicy spływu pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką w dowolnym czasie;

-          uczestnik spływu może w trakcie pokonywania trasy spływu przytrzymywać się łodzi asekuracyjnej;

-          wejście na pokład łodzi asekuracyjnej w trakcie pokonywania trasy spływu jest równoznaczne  z decyzją o przerwaniu pokonywania trasy spływu przez uczestnika;

-          uczestnik może robić dowolną ilość postojów w trakcie pokonywania wyznaczonej

trasy, nie opuszczając przy tym koryta rzeki;

-          wyjście  z wody (opuszczenie koryta rzeki) jest równoważne z przerwaniem próby

pokonania wyznaczonej trasy; 

Każdy uczestnik bierze udział w VII Spływie „Szlak Solny Odra 2016” na własną odpowiedzialność.

-          uczestnik może w trakcie pokonywania trasy spływu spożywać napoje oraz posiłki regeneracyjne ( nie opuszczając przy tym koryta rzeki), o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych;

-          każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy;

-          strój i wyposażenie uczestnika Spływu:

• uczestnik w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy spływu może być ubrany

w skafander „mokry”. Zabrania się stosowania skafandrów innego typu;

• uczestnik może być ubrany w dowolną ilość elementów skafandra typ „mokry”, a także w dowolną ilość dodatków w postaci rękawic, skarpet i innych pod warunkiem, że są to też elementy o budowie typu „mokrego”(neopren);

• uczestnik może także mieć w wyposażeniu zestaw nurkowy ABC, czyli płetwy, maska i fajka nurkowa , a także nóż nurkowy. Dopuszcza się inne, nieuwzględnione, nie mechaniczne elementy wyposażenia; bojki asekuracyjne , deski do pływania itp. Pod warunkiem, że nie są przywiązane do płetwonurka na stałe!

-          każdy uczestnik, który pokona wyznaczony przez organizatora odcinek, zgodnie z ustalonymi zasadami, otrzymuje „certyfikat twardziela”.

VI.    Opłaty

-    tegoroczny spływ jest płatny. Opłata wynosi 50,00zł od osoby.

VII.  Obowiązki organizatora

-          organizator zobowiązuje się do poinformowania zainteresowanych o ewentualnych zmianach dotyczących VII Spływu „Szlak Solny Odra 2016” co najmniej 14 dni przed terminem imprezy.

-          organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną  na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu

-          organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzętu na trasie: Nowa Sól – Bytom Odrzański.

VIII. Postanowienia końcowe

     -   Organizator imprezy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania o tym osób zainteresowanych w stosownym czasie.

     -   Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Deklaracji Udziału i uczestnictwa w imprezie bez podawania żadnych przyczyn.

PROGRAM SPŁYWU:                                                                                                                                                                                                                                

•900- zbiórka przystań kajakowa Nowa Sól, wpis na listę i podpisanie oryginalnych zgłoszeń spływowych, wydanie numerów startowych                                                      

•1115- transport uczestników na miejsce startu do Bytomia Odrzańskiego                                                                                                                                                

•1215- przygotowanie do spływu                                                                                                                                                                                                                  

•1220- start – rozpoczęcie spływu

•1430- planowane zakończenie spływu (META przystań kajakowa), grochówka, napoje

• 15- zakończenie spływu Ważne informacje:

• Zabierz ze sobą książeczkę nurkową

• Zabierz ze sobą oryginał zgłoszenia na spływ

• Zapewniamy transport na start, metę, również z innych punktów na trasie, jeśli ktoś się wycofa w czasie spływu

Ważne telefony: Komandor - Robert Wagner - 519 129 573, Wicekomandor – Piotr Lewartowski - 601 586 245 Skarbnik

- Grzegorz Juszczak - 695 258 915

 

Karta Zgłoszenia