ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23
67-410 Sława

Telefon alarmowy:
+48 601 68 9999

rws@rws.com.pl

Szkolenie ratowników wodnych

RATOWNICTWO WODNE SŁAWA

Ogłasza nabór na szkolenia – ratownika wodnego,

rozpoczęcie szkolenia / po  osiągnięciu składu osobowego zostanie ustalony termin egzaminu wstępnego.

Miejsce; Baza Ratownictwa Wodnego Sława, ośrodek PCK, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23

Warunki uczestnictwa

  • wiek; ukończony 18 rok życia,
  • wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu na ratownika wodnego i dostarczenie jej do biura w bazie Ratownictwa Wodnego Sława w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23, teren ośrodka PCK
  • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z pływania w pław i łodzią wiosłową.  
  • całkowity koszt szkolenia wraz z egzaminem 1280,00 zł.

dostarczenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w ratownictwie wodnym

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i przktycznym. Kandydat po zdaniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 601 689 999